Alpha FX spodziewa się, że wyniki utrzymają się na najwyższych oczekiwaniach rynkowych przy stałym impulsie