Augean oczekuje, że zyski znacznie przewyższą oczekiwania po dobrych wynikach w trzecim kwartale