Infra GCP mianuje Andrew Didham, aby odnieść sukces Ian Reeves jako przewodniczący w 2022 roku