Państwowa wiadomość jest korzystne dla promowania integracji narodowej