Przychody Avast skorygowane o 5% w trzecim kwartale