Renalytix AI do współpracy z AstraZeneca w zakresie strategii medycznych