Spółka zależna Savannah Energy wchodzi w nową umowę sprzedaży gazu z Mulak Energy