Union Jack Oil mówi, że Analiza wesle pokazuje potencjał natężenia przepływu materiałów