Wydobycie rudy żelaza w Rio Tinto poprawia się; obniża poziom tlenku glinu, prowadzi boksyt